Chi tiết tin - Xã A Vao - Đakrông

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 21
  • Tổng truy cập 69.466

Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 (1890 - 2023) và những kết quả quan trọng đạt được sau 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

10:39, Thứ Tư, 17-5-2023

Tháng 5 năm 2023 là thời điểm để chúng ta hướng tới kỷ niệm nhiều ngày lễ trọng đại của quê hương, đất nước như: Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 (1890 - 2023); 69 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ 07/5 (1954 - 2023); 137 năm Ngày Quốc tế Lao động 01/5 (1886 - 2023); 82 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh19/5 (1941 - 2022); 51 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị 01/5 (1972 - 2023).

Hằng năm cứ vào dịp tháng 5 là toàn thể nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế tổ chức kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022).

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước, tại làng Hoàng Trù, xã Chung Cự nay thuộc xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, cả cuộc đời hy sinh vì nước, vì dân, tên tuổi và sự nghiệp của Người còn mãi với non sông đất nước, sống mãi trong lòng mỗi chúng ta.

Tận mắt chứng kiến dân tộc Việt Nam chìm trong “đêm trường nô lệ”  các phong trào đấu tranh yêu nước đều lần lượt thất bại, với lòng yêu nước nồng nàn, nhãn quan chính trị thiên tài ngày 05/6/1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành  với tên gọi Văn Ba, trên con tàu buôn của Pháp rời Bến Cảng Nhà Rồngmang theo mình một khát vọng cháy bỏng phải tìm bằng được con đường cứu nước, giải phóng nước nhà thoát khỏi ách nô lệ của thực dân, đế quốc.

Bằng nhãn quan chính trị đặc biệt, Người quyết định sang Phương Tây - nơi khởi nguồn của chủ nghĩa thực dân, quê hương của các cuộc cách mạng tư sản, để tìm hiểu rõ bản chất của vấn đề và tìm ra con đường cứu nước, cứu dân. Người đã sớm nhận ra rằng: Các cuộc cách mạng tư sản dù vĩ đại như cách mạng Mỹ hay cách mạng Pháp, nhưng vẫn không giải phóng được những người lao khổ, nghĩa là cách mạng không triệt để. Người tích cực tham gia Quốc tế Cộng sản; qua việc tìm hiểu, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, học tập kinh nghiệm của các đảng cộng sản, Cách mạng Tháng Mười Nga… Người cho rằng: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Tháng 7/1920 Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã đọc, tiếp cận Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa. Tháng 12/1920, Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành Quốc tế III, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp, trở thành người Cộng sản đầu tiên của Việt Nam.

Ngày 3/2/1930, tại Cửu Long, Hương Cảng (Trung Quốc), Người đã chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Đây là bước ngoặt lịch sử trọng đại, chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài về đường lối chính trị và về tổ chức của các phong trào yêu nước Việt Nam. Sự ra đời của Đảng khẳng định tầm nhìn, vai trò, bản lĩnh, trí tuệ và uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau 30 năm bôn ba, hoạt động cách mạng với tên gọi là Nguyễn Ái Quốc, năm 1941, Người đã trở về nước để trực tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, giành độc lập cho Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, đặc biệt là thắng lợi của Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc; mở ra một kỷ nguyên mới: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, từ đây toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cùng nhau đoàn kết trong cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ngày 2.9.1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, để lại muôn vàn tiếc thương cho toàn Đảng, dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới. Người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang với những cống hiến xuất sắc cho dân tộc và cho nhân loại tiến bộ. Tên tuổi và sự nghiệp của Người còn mãi với non sông đất nước ta; sống mãi trong lòng dân tộc ta và trong trái tim nhân loại.

Khắc sâu lời dạy của Bác, 93 năm qua Đảng ta luôn tự đổi mới đổi mới, tự chỉnh đốn nâng cao năng lực lãnh đạo và trí tuệ của mình, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, từng bước tạo thế và lực, đưa Việt Nam vươn lên hoàn thành các mục tiêu thiên niên kỷ, từng bước hội nhập sâu vào thế giới với phương châm: Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì một nước Việt Nam hoà bình, dân chủ và giàu mạnh, sánh vai với bè bạn năm châu. Quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng đã làm cho “Đảng ta” thực sự là Đảng của giai cấp, của dân tộc, thực sự là Đảng của “Muôn vạn tấm lòng niềm tin”như nhà thơ Tố Hữu đã từng khẳng định.

Học tập và làm theo Bác, qua 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW,Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung của Kết luận, Chuyên đề toàn khóa, Chuyên đề năm 2022, năm 2023; Chủ đề của Ban Thường vụ Huyện uỷ hằng năm đến cán bộ, đảng viên và các tầnglớpNhândân đạt được những kết quả quan trọng.Toàn huyện đã tổ chức được 96 Hội nghị học tập, quán triệt với 8752 lượt người tham gia; 

Theo đó hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là: Sửa chữa khắc phục những khuyết điểm; giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc của nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp. Các cấp ủy đã sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ theo hướng phân công rõ trách nhiệm, nhất là giữa tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách. Qua đó nhận thức của cán bộ, đảng viên trong huyện về vị trí, vai trò của công tác phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên được nâng lên. Góp phần thực hiện có hiệu quả về phát triển kinh tế - xã hội; Quốc phòng -  an ninh và công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Qua đó tạo sự chuyển biến rõ nét, khắc phục được những hạn chế, yếu kém, thiếu sót, khuyết điểm trong các mặt công tác; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ huyện, lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch đề ra.

Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, tinh thần trách nhiệm, phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong toàn đảng bộ đã xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện bằng những việc làm cụ thể; tự giác, gương mẫu, thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch tu dưỡng rèn luyện; thông qua Diễn đàn sinh hoạt chi bộ theo chủ đề hằng năm đã tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu được quan tâm chỉ đạo. Nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên gương mẫu, thực hiện nghiêm túc trong triển khai và thực hiện nhiệm vụ;trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tấm gương gương “người tốt”, “việc tốt”, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện; trong 02 năm hhuyện đã giới thiệu 06 tập thể; 05 cá nhân để đăng trên tập sách “Làm theo lời Bác” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, tuyên truyền về cơ sở, qua đó góp phần làm cho cán bộ, đảng viênNhân dân nhận thức sâu sắc hơn về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tạo động lực thúc đẩy góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội VI của Đảng bộ huyện và nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

                                                                                                   Nguyễn Văn Ái

Các tin khác