Chi tiết tin - Xã A Vao - Đakrông

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 11
  • Tổng truy cập 70.242

Hội đồng nhân dân xã A Vao tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

10:4, Thứ Tư, 3-7-2024

Sáng ngày 1/7/2024, tại Hội trường UBND xã A Vao, Hội đồng nhân dân xã tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND xã, khóa XII. Đồng chí Hồ Thị Thanh Tâm – HUV – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Hồ Văn Nghiệp, Phó Chủ tịch HĐND xã chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp có 20 đại biểu HĐND xã

 

Đ/c Hồ Thị Thanh Tâm – HUV- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp

Đồng chí Hồ Thị Thanh Tâm – HUV- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã nhấn mạnh kỳ họp thứ 9 HĐND xã là kỳ họp chuyên đề,  đây là kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định thống nhất một số vấn đề quan trọng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo thẩm quyền.  đồng chí yêu cầu các vị đại biểu tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện hoàn thành thắn lợi các nội dung, chương trình của kỳ họp.

Theo chương trình Kỳ họp, HĐND xã  xem xét, thảo luận, cho ý kiến 18 nội dung quan trọng do Thường trực HĐND và UBND xã trình. Tại kỳ họp lần này, các vị đại biểu HĐND xã sẽ thảo luận để xem xét các báo cáo, và 03 dự thảo nghị quyết thông qua về: quyết toán thu, chi ngân sách năm 2023; cho ý kiến về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2025 và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Sau khi nghe trưởng các Ban HĐND xã trình bày báo cáo thẩm tra đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; Các đại biểu HĐND xã đã thảo luận, bày tỏ sự nhất trí cao về tính cần thiết của các Nghị quyết trình kỳ họp, cũng như đánh giá cao sự chuẩn bị của các cơ quan được phân công soạn thảo, thẩm định, thẩm tra của các cơ quan liên quan.

Trên cơ sở thảo luận, thống nhất cao, 100% đại biểu HĐND xã đã biểu quyết thông qua các nghị quyết trình tại kỳ họp làm cơ sở pháp lý cho UBND xã triển khai tổ chức thực hiện.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND xã khẳng định, Sau ½ ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao; Kỳ họp chuyên đề lần thứ 9 HĐND khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

HĐND xã đã đánh giá toàn diện, sâu sắc tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, quyết toán ngân sách năm 2023; quyết định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng còn lại của năm 2024. Thành công của Kỳ họp khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước bằng các Nghị quyết cụ thể, sát thực; đồng thời cũng cũng thể hiện sự chủ động của HĐND xã với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong việc quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của xã.

         Đồng chí Chủ tịch  HĐND xã đề nghị  UBND, các ngành, công chức, nhất là người đứng đầu đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, triển khai đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn, nhằm thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024, trọng tâm đó là:

Thứ nhất: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công chức chuyên môn, các ngành từ xã đến thôn triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Quyết định số 90/QĐ-CP, ngày 18/01/2022 về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bên vững giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định 1719/QĐ-CP, ngày 14/10/2021 về Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; NQ đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhằm tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của xã
.

Thứ hai: thực hiện thắng lợi 30 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của năm 2024, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế, trọng tâm là tạo chuyển biến mạnh mẽ trên lĩnh vực: xản xuất, chăn nuôi hướng người dân vận dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi một số cây trồng không còn phù hợp và chăn nuôi theo gia trại, trang trại với hình thức tổ hợp tác; mở rộng diện tích Lâm nghiệp trồng cây gỗ lớn tăng giá trị sản phẩm và thu nhập hộ gia đình. Hoàn thành xây dựng tổ hợp tác xã đảm bảo theo quy định.

Thứ ba, tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội và đời sống Nhân dân. phát triển toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hoá. Làm tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân; quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định chính sách an sinh xã hội. Đẩy mạnh việc thực hiện Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế xã trong tình hình mới; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ y bác sĩ đẩy mạnh việc triển khai khám sức khỏe điện tử của người dân. Quan tâm triển khai các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD thể thấp còi, tảo hôn, sinh con thứ 3 trở lên xuống mức thấp nhất.

Thứ tư, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, xã hội - văn hoá với bảo đảm quốc phòng, an ninh, chú trọng các thôn giáp biên giới. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với quốc phòng toàn dân vững chắc. Tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ địa bàn; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, ma tuý, tham nhũng vv.

Thứ năm, tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của chính quyền theo hướng trọng tâm, trọng điểm, sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, rõ người, rõ việc, rõ thời gian tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả, gắn với tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với cá nhân thiếu trách nhiệm, kém hiệu quả và các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, xã hội số. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính ở mức độ 3.

Thứ sáu, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND và vai trò, trách nhiệm của các đại biểu HĐND trước cử tri và nhân dân trên địa bàn xã; tăng cường giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa đại biểu dân cử với cử tri, kịp thời nắm bắt, phản ánh và đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri; tăng cường hoạt động theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Các tin khác